אפשרויות מחקר בטיפול באמצעות אמנויות 

מאת: ד"ר הוד אורקיבי, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, אוניברסיטת חיפה

המאמר של קרולן (2001) סוקר בצורה בהירה מגוון שיטות מחקר ליישום בתחום הטיפול באמצעות אמנות חזותית. המאמר פותח בהגדרת מונחי יסוד במחקר, כגון פרדיגמה, מודל, סוגי משתנים, תוקף, מהימנות ואחרים. מוצגת הבחנה ברורה וממוקדת בין גישות מחקר כמותניות, איכותניות, ומחקר יצירתי מבוסס-אמנות.

חלקו העיקרי של המאמר מציג מגוון שיטות מחקר כגון: מחקר ניסויי, מחקר תצפיתי, מחקר תיאורי, מחקר נרטיבי, מחקר סקר, ועוד. חוזקו של המאמר טמון בדוגמאות מתחום הטיפול באמנות חזותית המוצגות עבור כל אחת משיטות המחקר. הדוגמאות מסייעות לקורא בהבנת יישומן של השיטות השונות - הלכה למעשה. לדוגמא, מחקר ניסויי שבדק את השפעת טיפול באמנות חזותית על זהות עצמית בקרב מתבגרים עם קשיים רגשיים חמורים. המשתתפים  הוקצו באופן מיקרי לשתי קבוצות: קבוצה שקבלה את הטיפול באמנות וקבוצת ביקורת שלא קבלה את הטיפול באמנות. מערך המחקר כלל מדידות לפני ואחרי הטיפול.

לסיכום, המאמר מומלץ מאוד למטפלים, בכל תחומי האמנויות, המעוניינים "להציץ" אל מגוון אפשרויות המחקר בתחום, גם אם השפה המחקרית זרה להם וגם אם זו להם הצצה ראשונית.

ביבליוגרפיה

Carolan, R. (2001). Models and paradigms of art therapy research. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 18(4), 190-206. 

הוד אורקיבי, PhD, מטפל בפסיכודרמה ושילוב אמנויות. ראש היחידה ללימודי שדה ומרכז תוכנית התמחות, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה. דוא"ל:  horkibi@haifa.univ.ac.il

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4