אודות כתב העת

"טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי" הינו כתב-עת אקדמי שמטרתו להציג מאמרים מקוריים בעברית ובאנגלית אשר יוסיפו לידע הקיים בתחום הטיפול באמנויות בארץ ובעולם.

יתקבלו לפרסום מחקרים איכותניים, מחקרים כמותניים ומחקרים מבוססים-אמנויות (arts-based studies), תיאורי מקרה מעוגנים בתיאוריה, סקירת ספרות מחקרית, מאמרים תיאורטיים ומאמרי הגות. כמו כן, יתקבלו תגובות לספרים בתחום שפורסמו בארץ ובעולם, הצגת תקצירים של מאמרים חשובים שפורסמו בעולם, מידע לגבי כנסים רלוונטיים בארץ ובעולם ודיווח על עבודות תיזה ודוקטורט שהושלמו בארץ.

שיפוט עמיתים:

כל מאמר שמתקבל עובר שיפוט חיצוני על ידי מומחים. מערכת "טיפול באמנויות: מחקר ויצירה במעשה הטיפולי" מתנה הגשת מאמר לפרסום בכך שהמאמר אינו עומד לשיפוט בכתב-עת אחר בישראל, ולא יוגש לכתב-עת אחר בישראל עד אשר יסתיימו הליכי השיפוט. אם המאמר פורסם או עומד להתפרסם בחו"ל, על המחברים להודיע על כך למערכת כדי לאפשר לה לשקול את פרסומו.

הרעיונות והדעות המובעים במאמרים הם של הכותבים בלבד ואינם משקפים או מייצגים את הפילוסופיה של עורכי כתב העת.

 

ISSN 2312-3664
Key title: Ṭiyṗẇl ḃ-ʾamanẇyŵt : meḥqar w-yṣiyrah ḃa-maʿaśeh ha-ṭiyṗẇliy

Parallel title: Academic Journal of Creative Arts Therapies

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4