הנחיות לכותבים

קול קורא להגשת מאמרים: 

כתב-העת האקדמי של ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות באוניברסיטת חיפה, מזמין חוקרים מהתמחויות שונות להציע:

 1. מאמרים: מחקרים איכותניים, מחקרים כמותניים ומחקרים מבוססים-אמנות (arts-based studies), תיאורי מקרה מעוגנים בתיאוריה,  סקירת ספרות מחקרית, מאמרים תיאורטיים ומאמרי הגות. המאמרים יעברו תהליך שיפוט ע"י עמיתים למקצוע;
 2. תגובות לספרים בתחום שפורסמו בארץ ובעולם;
 3. מידע לגבי כנסים רלוונטיים בארץ ובעולם;
 4. דיווח על עבודות תזה ודוקטורט;

לכניסה לאתר האינטרנט של ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות: לחץ/י כאן

הנחיות לכותבים:הכותבים מתבקשים לשלוח את המאמרים לדר' אנג'י ג'ייקובס-קיים בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת: ajacobskayam@gmail.com

אורך המאמרים עד 5000 מילים (מחקרים איכותניים בלבד עד 9000 מילים), מודפסות בגופן דוד גודל 12, ברווח 1.5, תוך השארת שוליים רחבים, ובציון מספרי עמודים.

 1. יש לשלוח את המאמר בשתי גרסאות: 
 • גרסה אחת תכלול רק את המאמר ללא שמותיהם ופרטים מזהים אחרים של המחברים (לצורך שיפוט).
 • הגרסה השנייה תכלול  את שמות המחברים, בעברית ובאנגלית, מסודרים לפי מידת תרומתו של כל כותב למאמר. יש לרשום את שם המוסד או השירות אליו משויך כל כותב (אם רלוונטי). כמו כן תצוין כתובת מלאה, מספר טלפון ודוא"ל של כל אחד מהכותבים. יש לציין את הכותב האחראי לקשר.
 1. יש להוסיף רשימה של חמש מילות מפתח (keywords) בעברית ובאנגלית.
 2. יש לצרף למאמר תקציר בעברית ובאנגלית בהיקף של עד 200 מילים כל אחד.
 3. יש להקפיד על כללי האקדמיה ללשון העברית ועל כתיבה בהירה ורהוטה.
 4. יש להקפיד על כללי הציטוט של ארגון APA מהדורה שביעית, 2020. בגוף המאמר יש לציין מחבר ותאריך ובסוף המאמר רשימת מקורות (References) שלמה שכוללת רק מקורות המוזכרים במאמר. מקורות בעברית יתועתקו מימין לשמאל בהתאם למבנה המקביל  באנגלית לפי ה- APA7. ראה דוגמאות למטה.
 5. טבלאות ותמונות - יש להכין כל טבלה על עמוד נפרד ולציין את מיקומה בגוף הטקסט, בתוספת תמצית הסבר לפי כללי ה- APA7. יש לשלוח תמונות באיכות גבוהה, בפורמט Tiff או Jpg. את התמונות יש לשלוח כקובץ נפרד ולא כחלק מהמאמר. יש למספר את התמונות על פי סדר הופעתן במאמר (לדוגמא: תמונה 1, תמונה 2 וכו') ולהוסיף בגוף המאמר הפנייה לתמונה (מספר התמונה) במקום בו היא אמורה להופיע, בהתאם למספר הקובץ בו היא מופיעה.
 6. לאחר שיפוט, ישלחו הערות למחברים למתן תשובות על שאלות ולאישור סופי לקראת פרסום.

לידיעה:

 1. המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט.
 2. יוגשו רק מאמרים שלא פורסמו קודם בארץ ואין כוונה לפרסמם במקום אחר בארץ. לגבי מאמרים שפורסמו בחו"ל, יידרש אישור מכתב-העת בחו"ל על מנת לאפשר פרסומם במסגרת כתב-עת זה. קבלת החומר המוגש מותנית בהבנה שלא יועתק בשלמות או בחלקו ללא רשות המוציא לאור.

כללי כתיבה לפי ה- APA:

 מומלץ להיעזר בשני האתרים הבאים בכתיבת ציטוטים בגוף המאמר ובכתיבת רשימת המקורות בסוף המאמר, לפי כללי ה- APA7:

Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition American Psychological Association

http://www.apastyle.org/

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

להלן  דוגמאות  לכתיבת מראי מקום בעברית לפי פורמט  ה- APA :

ספר בעברית

ארצי, ע. (1991). פסיכודרמה. תל אביב: דביר.

Edwards, D. (2004). Art therapy. London & Thousand Oaks, CA: SAGE.

ספר מתורגם לעברית

 אוקלנדר,  ו. (1992). אשנב לפנש: שיח יצירתי עם ילדים. (תרגום: חנה גת). חיפה: נורד.

פרק מתוך ספר ערוך

יהושע, ר. (2005). היבטים אסתטיים של התהליך האנליטי. בתוך י. הטב (עורך), פסיכואנליזה: הלכה ומעשה (ע"מ 391-399). תל אביב: דיונון.

Austin, D., & Forinash, M. (2005). Arts-based research. In B. L. Wheeler (Ed.), Music therapy research (2 ed., pp. 458-471). Gilsum, NH: Barcelona Publishers.

מאמר

אורקיבי, ה. (2010). זהות ומחויבות מקצועית של סטודנטים לטיפול באמנויות. כתב- עת לדרמה וטיפול, 2(4), 13-18.

Orkibi, H. (2010). Creative arts therapies students' professional identity and career commitment: A brief pilot study report. The Arts in Psychotherapy, 37(3), 228-232. doi: 10.1016/j.aip.2010.04.008.

 doi= Digital Object Identifier הוא מספר לאיתור המאמר בכתבי-עת המפורסמים און-ליין. חלק גדול מכתבי-העת  בחו"ל החלו ליישם את הוראת ה APA לכלול את מספר ה- doi ולכן יש לצרפו, אם קיים,  להקלת איתור המקור ע"י הקורא.


 

 

 • pracdemia final 4
 • kitcat final 4
 • lab final 4
 • catrc final 4