כרך 9, גיליון 1, יוני 2019

כרך 9, גליון 1, יוני 2019 (הגיליון השלם) (הגיליון השלם) 

 

מאמרים:

 ד"ר יפתח רון – שֶרינג כמרחב לביטוי, לתמיכה ולזיקה בין-אישית: תיאור מקרה של טיפול קבוצתי בפסיכודרמה עם מאושפזים בבית-חולים פסיכיאטרי, עמודים 833-844

♦  דר' מירב חן, ראניה אסלאן, שרה בן-יצחק ומרים ריש טיפול באמצעות אמנות לילדים באשפוזים קצריםעמודים 845-855

♦  דר, טלי הראל אבן – להתבונן מבעד לעדשה: מהסתכלות לאינטרוספקציה הלוך ושוב, עמודים 857-872

♦  דר' הוד אורקיבי ודר' ברכה אזולאי – פסיכודרמהCBN : מודל בארבעה שלבים לטיפול ומחקר, עמודים 873-885.

Translated with permission from the original publication: Azoulay, B., & Orkibi, H. (2015). The four-phase CBN Psychodrama model: A manualized approach for practice and research. The Arts in Psychotherapy, 42, 10-18.   doi: 10.1016/j.aip.2014.12.012


כנסים בארץ ובעולם:

♦  כנס בספרד בספטמבר 2019

     European Consortium for Art Therapies Education    

http://www.ecarte.info/conference/    

♦  כנס בארה"ב באוקטובר 2019

American Dance Therapy Association    

https://adta.org/2019-conference/   

♦  כנס בארה"ב בנובמבר 2019

American Art Therapy Association    

https://arttherapy.org/news-conference/   

♦  כנס בארה"ב בנובמבר 2019

North American Drama Therapy Association    

https://www.nadta.org/events/2019-annual-conference.html    


 

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4