טיפול קבוצתי בפסיכודרמה יעיל על פני קבוצת תמיכה 

מאת: ד"ר דני יניב, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, אוניברסיטת חיפה

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את היעילות של שתי שיטות של טיפול קבוצתי מניעתי: שיטת אימון מיומנויות בפעולה (באמצעות כלים פסיכודרמטיים) בהשוואה לקבוצת תמיכה ורבאלית (לא מובנית), בקרב משפחות מהגרים (לטינו): בני נוער (גילאי 12-18) והוריהם, בארה"ב.  אחד ההורים השתתף בפגישות יחד עם המתבגרים, והן התקיימו במרכזים קהילתיים של קהילת הלטינו במשך 8 שבועות רצופים בסך הכל.  המפגשים התנהלו לפי תמות מוגדרות מראש וזהות בשתי הקבוצות (למשל - פגישה מס' 1: "איך אנו משתנים כמשפחה במהלך ההסתגלות לחיים בארה"ב?"). ההשוואה נעשתה בין תחילת התכנית לבין שנה לאחר סיומה באמצעות שאלונים שמולאו על ידי ההורים וכן באמצעות ראיונות.  בהשוואה לקבוצת התמיכה הורבאלית, העברת ההתערבות בשיטות פעולה פסיכודרמטיות (שכללו: חימומים, חילוף תפקידים, כפיל, מראה, כסא ריק, והפקת סצנות אישיות וחברתיות) הייתה מקושרת עם ירידה בסמפטומים שליליים בהם: התנהגות התנגדות (oppositional defiant behavior), דיכאון, קונפליקטים בין הורים לילדים, ובעיות כלליות בקרב המתבגרים.  המאמר מראה למעשה כי קבוצות פעולה בפסיכודרמה עדיפות על פני קבוצות תמיכה המתייחסות לנושאים זהים, לפחות בקרב אוכלוסיות המתמודדות עם קשיי הגירה, וזאת על פני זמן ניכר (שנה).  המחקר   תורם לתיקוף השימוש בפסיכודרמה במניעה וטיפול, וזאת על רקע המחסור במחקרים אמפיריים סטנדרטיים של יעילות השיטה. 

ביבליוגרפיה

Smokowski, P.R. & Bacallao, M. (2009). Entre Dos Mundos/Between Two worlds: Youth Violence Prevention Comparing Psychodramatic and Support Group Delivery Formats. Small Group Research, 40(1): 3-27.

דני יניב, Ph.D, מטפל בפסיכודרמה. חבר סגל באוניברסיטת חיפה, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות; ובסמינר הקיבוצים, המרכז להכשרת מטפלים ביצירה והבעה, ת"א. דוא"ל:  Dan_yaniv@yahoo.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4