ציור דמות אנוש ואוטיזם

מאת: מירב גבריאלי אדלר, ענבל בר, אורלי אשכנזי וגיתית שביב, סטודנטיות בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה.

מבחן דמות אנוש היא טכניקת ציור השלכתי, אשר פותחה על ידי מחובר (1949) ומבוססת על הרעיון שהדמות המצוירת מייצגת את הסובייקט, בעוד דף הנייר מייצג את סביבתו. מטרת מחקר זה הייתה לאתר אינדיקאטורים המייחדים את ציור דמות האנוש באוכלוסיית האוטיסטים לעומת האוכלוסייה הרגילה.  לשם כך נדגמו שתי קבוצות- האחת בת שמונה בוגרים המאובחנים כאוטיסטים (קבוצת המחקר) והשנייה- שמונה בוגרים ללא אבחנה קלינית (קבוצת הביקורת). הנבדקים התבקשו לצייר את עצמם על גבי דף נייר וציוריהם נותחו והוערכו על ידי שלושה שופטים.

מניתוח התוצאות עולה כי ישנם הבדלים מובהקים בשני אינדיקאטורים שזוהו ונותחו, והם: האחד-  שלב התפתחות הציור הגראפי כפי שהוגדרו בספרה של  מלכיודי (1997), כאשר אוטיסטים ציירו בשלב התפתחות גראפית נמוך יותר באופן מובהק, והשני- שטח הדמות המצוירת, כאשר אוטיסטים ציירו דמות גדולה יותר באופן מובהק בהשוואה לאוכלוסיית הביקורת.

ניתן לשער כי ממצאים אלו נובעים ממספר קשיים המאפיינים אוכלוסיה זו, כמו פיגור התפתחותי וקושי ביצירת קשר עם הסביבה החיצונית. לאור מובהקות הממצאים והספרות הדלה בנושא ניתוח ציורי בוגרים אוטיסטים, קיימת חשיבות בעריכת מחקרים נוספים לבחינת אינדיקאטורים המייחדים את ציורי אוכלוסיית האוטיסטים, וזאת בכדי לפתח כלי אבחוני לזיהוי שייכותו של אדם לרצף האוטיסטי.

מילות מפתח: אוטיזם, מבחן ציור דמות אנוש, ציורים השלכתיים, תרפיה באמנות.

לפניות בנוגע למאמר זה: מירב גבריאלי אלדר, adlermerav@gmail.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4