הערך המוסף של פסיכותרפיה באמצעות אמנות - הסמלה חזותית

מאת: ד"ר דפנה מרקמן סינמנס, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, אוניברסיטת חיפה. 

פסיכותרפיה מתבססת על הסמלה חזותית: ציור, רישום, פיסול קולאז' ועוד. האפיונים הייחודיים של הסמלה חזותית והשלכותיהם הרגשיות והאפיסטמולוגיות יידונו על בסיס פילוסופי ופסיכואנליטי. הסמל החזותי הוא ישות מוחשית הזמינה להתבוננות רפלקטיבית שיכולה להניע שינוי. הסמלה חזותית כוללת תנועות גוף שמשאירות עקבות בתוצר הסמלי החזותי. תכנים שעדיין לא ניתן להביע באופן מילולי יכולים להיות מובעים לראשונה באופן לא מילולי. ההקשר הבין-סובייקטיבי של הטיפול יכול להניע התפתחות ברמת ההסמלה: מקונקרטי למופשט, מפעולה לא מודעת למנטליזציה, מבלתי מסומל למסומל ומבלתי מילולי למילולי. אם אכן התרחש שנוי, תהיה לו עדות בהסמלה חזותית עתידית. כתוצאה מכך, הסמלה חזותית יכולה לשמש כאמצעי אבחוני לאורך הטיפול לצד היותה אמצעי הבעתי המאפשר עיבוד תכנים רגשיים. 

ד"ר דפנה מרקמן סינמנס, דוא"ל: markman_d@bezeqint.net

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4