שימוש באמנויות מטפח אמפתיה

מאת: ד"ר דני יניב, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, אוניברסיטת חיפה

אמפתיה היא חוויה בסיסית בתהליכי טיפול שונים והיא יכולת הניתנת ללמידה. בעוד מודלים שונים לאימון וטיפוח יכולות אמפתיות הוצעו בספרות, בחן מאמר זה את ההשפעה שיש לשימוש באמנויות, הבעה ויצירה על פיתוח אמפתיה בקרב סטודנטיות בבי"ס לאחיות. 48 סטודנטים חולקו לחמש קבוצות ניסוי (לא היו קבוצות ביקורת) שנפגשו 12 מפגשים שבועיים למשך שעתיים כל מפגש. מוקד העבודה בקבוצות היה יחסים בינאישיים ורכישת מודעות עצמית. כל מפגש החל בעבודה אמנותית ולאחר מכן הוקדש זמן לשיתוף בחוויות אישיות בהתבסס על הפעילות האמנותית. האמנויות בהן השתמשו בקבוצות היו: 1) ספרות (שירים, סיפורים וכד') - הוגדרה כמשמשת לצורך רכישת מודעות לצרכים פנימיים;  2) אמנויות כגון ציור, מוזיקה ופיסול - הוגדרו כמשמשות לצורך צפייה בסגנונות התקשרות של המשתתפים אל אחרים; 3) שיטות פעולה כגון סיפור סיפורים (storytelling), סרטים, דרמה וריקוד - הוגדרו כתורמות להרחבת רפרטואר התפקידים של המשתתפים. 

שכיחות השימוש בכל שיטה השתנתה בהתאם לצרכי הקבוצה המשתנים, כך שלא ניתן היה להעריך במחקר זה את התרומה היחסית של כל שיטת התערבות. המדד האובייקטיבי שנועד לאיסוף מידע היה Empathic Skill Scale הבוחן תגובות לשישה מצבים הקשורים לאנשים עם בעיות שונות והמבוסס על מודל היררכי של אמפתיה. רמת האמפתיה הוערכה באמצעות מדד זה לפני ואחרי קיום הקבוצה, והציון הממוצע אחרי קיום הקבוצה היה גבוה משמעותית מזה שחושב לפניו בכל הקבוצות.  מגבלות המחקר נדונות במאמר והוא יכול להיות בסיס למחקרי המשך בנושא. 

מקור

O¨zcan, N.K., Bilgin, H., & Eracar, N. (2011). The use of expressive methods for developing empathic skills. Issues in Mental Health Nursing, 32, 131-136.

  דני יניב, Ph.D. דוא"ל: Dan_yaniv@yahoo.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4