השפעת חוויה מתקנת בפסיכודרמה: מה בדיוק עובד?

מאת: ד"ר דני יניב, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, אוניברסיטת חיפה. 

מחקר זה בחן מהלך טיפול קבוצתי בפסיכודרמה בהקשר לחוויה רגשית כואבת כמוקד הטיפול. הטיפול התקיים כסדנה אינטנסיבית שארכה יומיים וחצי, במפגשים שארכו בין שעה לשלוש שעות ובמבנה פסיכודרמטי קלאסי (חימום, פעולה, שיתוף). הדגש במחקר היה על הגעה ל"פתרון" החוויה הרגשית הכואבת, במהלכו מגיע הפרוטגוניסט לראייה חדשה בנוגע למימד חשוב בתפקודו ולשינויים אותם ירצה לעשות וכן לתחילתה של תחושה שאמנם יש לו/לה כוחות לבצע את השינויים.  שאלות המחקר היו:  1) אילו תהליכים מביאים לפתרון חוויה רגשית כואבת במהלך עבודה פסיכו דרמטית; 2) מהי ההשפעה ארוכת הטווח של תהליכים אלה?  מעבר למגוון מדדים אובייקטיביים בהם השתמשו החוקרים להערכת כל אחת משאלות המחקר, שיתפו החוקרים גם מדדים סובייקטיביים. למשל, עבור השאלה הראשונה, התבקש הפרוטגוניסט לציין בתום כל מפגש אירועים מסייעים-טיפולית שהתקיימו בו. מאוחר יותר צפו החוקרים בצילומי וידאו של המפגש וזיהו סצנות או תת-סצנות שהכילו אירועים אלה, וניתחו אותם באמצעות ניתוח תהליכי מקיף.

ניתוח של 4 מקרים (אינדיבידואלים) "פתורים" ו-3 מקרים "לא-פתורים" הוביל לזיהוי של חמישה תהליכי-על הקשורים לפתרון חוויה רגשית כואבת במהלך עבודה פסיכודרמטית. האחד היה מוכנות להשתתף בעבודה טיפולית, תהליך הקשור למאפיינים אישיים ולחוויה של הפרט את הקבוצה, וארבעה תהליכים נוספים הקשורים לאירועים טיפוליים במהלך העבודה: (1) חוויה-מחדש ותובנה; (2) הפעלת משאבים אישיים; (3) עבודה על 'אטום חברתי' יחד עם שחרור רגשי; (4) אינטגרציה.

לאור הנתונים שנלקחו הן שבועיים מתום העבודה והן לאחר שלושה חודשים, הוצע מודל עבודה של שינוי טיפולי באמצעות פסיכודרמה. המודל מדגיש את יחסי הגומלין שבין חוויה פנימית לבין תהליכים בינאישיים ומהווה תרומה מתודולוגית חשובה לתחום.

 מקור 

McVea, C.S., Gow, K., & Lowe, R. (2011). Corrective interpersonal experience in psychodrama group therapy: A comprehensive process analysis of significant therapeutic events, Psychotherapy Research, 21, 416-429.

דני יניב, Ph.D.  דוא"ל: Dan_yaniv@yahoo.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4