טיפוח אמפתיה באמצעות משחק תפקידים

מאת: ד"ר דני יניב, ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה

אמפתיה (התאמה רגשית עם האחר) ו- theory of mind(TOM - הבנת המצב המנטאלי של האחר) הן יכולות חשובות מאד באינטראקציות יומיומיות בכלל ובפסיכותרפיה בפרט. במחקר זה, בדקו החוקרים האם אימון במשחק תפקידים קשור לחיזוק יכולות אלה בקרב ילדים (מחקר 1) ומתבגרים (מחקר 2), וניסו להתחקות אחר המרכיבים באימון הקשורים עם חיזוק כזה. ההנחה הבסיסית היתה כי מאחר ובמשחק אדם לוקח על עצמו תפקידים בהם עליו לחוות רגשות של אחרים ולנתח את האמונות וההנעות שלהם, אימון כזה יטפח אמפתיה ו- TOM.
מדדים שונים של משתנים אלה ניתנו לנבדקים לפני ו-10 חודשים אחרי אימון במשחק או אימון באמנות ויזואלית-פלסטית / מוזיקה (של קבוצות ביקורת).
במחקר הראשון הושוו התוצאות של 35 בנים ובנות בני 9 שנפגשו לאימון שבועי בן 90 דקות עם אלו של 40 ילדים שהשתתפו באימון מקביל באמנות פלסטית. התוצאות הראו כי אימון במשחק, אך לא באמנות פלסטית, קשור עם עלייה בדירוג עצמי של אמפתיה אבל לא של TOM. מאחר והפעילות לא כללה אימון מפורש או גלוי באמפתיה, החוקרים הציעו כי "כניסה לנעלי האחר" והעידוד לשים לב לפרטים בקרב אלה שסביבם, הביא לתוצאות אלה. ביחס למדדי TOM, החוקרים שיערו כי אלה היו מלאכותיים ולא "אמיתיים"-דיים ולכן לא חל בהם שינוי.
במחקר השני השתתפו 28 נערים ונערות בני 14 שלמדו בבי"ס תיכון במגמת משחק, והושוו ל-25 תלמידים/ות במגמות אמנות או מוזיקה. רמת האימון במדיה היתה אינטנסיבית יותר מאשר במחקר הקודם (9 שעות שבועיות+הפקות) ושווה בשתי הקבוצות. המדדים הותאמו לגיל הנבדקים, ונעשה שימוש במדדTOM חדש שתוּקַף מול מדדים נוספים.
התוצאות הראו כי תלמידי תיכון שעברו אימון במשחק דירגו עצמם בסוף השנה כאמפתיים יותר (מובהקות גבולית, p=0.067) בהשוואה לתלמידים בקבוצות האחרות למרות שלא קיבלו אימון מפורש או גלוי באמפתיה. בנוסף, תלמידי מגמת משחק הראו עליה משמעותית יותר במדד ה- TOM מזו שהראו תלמידי הקבוצות האחרות.
החוקרים דנים באפשרות שאימון במשחק הוא הגורם האחראי לתוצאות אלה, לצד גורמים אפשריים נוספים, כמו למשל נטייה ראשונית למשחק תפקידים או ההבדלים ביכולות הנמדדות כבר בתחילת הניסוי. בכל מקרה, הממצאים מעידים על גמישות במיומנויות חברתיות כאמפתיה ו- TOM, ומצדיקים מחקרים עתידיים המכוונים לפיתוח מיומנויות אלה.

מקור

Goldstein, T.R. & Winner, E. (2012). Enhancing Empathy and Theory of Mind. Journal of Cognition and Development, 13, 19-37

ד"ר דני יניב, דוא"ל: Dan_yaniv@yahoo.com

 

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4