נוירוני מראה וביטויים בקרב ילדים אוטיסטים

מאת: ורדית קצב, סטודנטית לתרפיה באומנויות, מסלול מנוסים, עבודה במסגרת הקורס "המח הרוקד" בהנחיית דר' ליאת אילון, אוניברסיטת חיפה.

עבודה זו מציגה את נושא נוירוני המראה (Mirrors-Neurons) וביטויים בקרב ילדים אוטיסטים, נושא שהתפתח בעשור האחרון. נוירונים אלו, מייצגים מערכת מוחית הנחשבת כבסיס הנוירולוגי לאמפטיה ומשתתפת בתקשורת בינאישית וכישורים חברתיים. לאורך השנים, קיימות עדויות לקשר בין פעילות נוירוני המראה לבין היכולות האמפטית והחברתית בקרב האוכלוסייה בכלל, ובקרב ילדים אוטיסטים בפרט. ייצוג נוירוני המראה קיים באיזורים מסוימים במוח, המתקשרים ליכולות החיקוי, הקשב המשותף, התאמת עצמי לאחר, התפתחות השפה ואפיוני תיאוריית ה-Mind.

במהלך השנים הרבות בהן אני מטפלת באוכלוסייה זו, אני מתבוננת בעניין וסקרנות על אופן הבנת האחר ויצירת קשר עם החברה האנושית. מתוך כך, עניין אותי להכיר מקרוב את הנושא ולהעמיק בו.

מילות מפתח: אוטיזם, נוירוני מראה, חיקוי, תיאוריית ה- Mind, התאמת עצמי לאחר, קשב משותף.

לפניות בנוגע למאמר זה: אל ורדית קצב, דוא"ל, Vardit.katzav@gmail.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4