מושג הבחירה והקשרו למוח - היבט אישי וטיפולי

מאת: חגית אורין, סטודנטית בביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה. עבודה במסגרת סמינר "המוח הרוקד" / ד"ר ליאת אילון.

עבודה זו בוחנת את נושא הבחירה, כפי שהוא משתקף בתהליכים מוחיים, טיפוליים ואישיים. שאלות על הקשר בין הגוף והנפש בתהליכי בחירה, ומידת המודעות, הסובייקטיביות והרצון החופשי בתהליכי קבלת החלטות, נבחנות בהקשר המדעי, הטיפולי והאישי. כלי העבודה הוא חיבור אינטגרטיבי בין סקירה ספרותית של חומר מחקרי מתחום מדעי המוח, ספרות מתחום הפסיכולוגיה וכתיבה אישית נרטיבית המתייחסת לנושא הבחירה כמוטיב מארגן של סיפור חיים. מתוך כך נבחנות ההשפעות של העמדה המדעית, הטיפולית והאישית זו על זו.

מילות מפתח: בחירה, מוח, גוף- נפש, טיפול, סובייקטיביות.

לפניות בנוגע למאמר זה: חגית אורין, hagit.orin@gmail.com

  • pracdemia final 4
  • kitcat final 4
  • lab final 4
  • catrc final 4